Dit doet de Stichting Prachtmens:

  • We inspireren mensen om met elkaar te verbinden
  • We laten zien hoe dat te doen
  • We verminderen stigmatisering van mensen die onzichtbaar lijden
  • Dit doen we door middel van foto- en verhalenseries
De serie Licht over donker helpt mensen met een depressie om zichzelf te laten zien en trots te zijn op zichzelf. Het helpt ze na te denken over wat voor gevolgen depressie heeft, niet alleen voor hen, maar ook voor hun omgeving. Ze zijn hier actief mee bezig en feitelijk oefenen zij om helemaal zichzelf te mogen zijn. Ook zullen zij door deze serie in contact komen met lotgenoten.

Deze serie helpt ook de omgeving van de deelnemers aan de serie. Mensen die nooit depressief zijn geweest maar wel ermee te maken hebben, zoals hulpverleners, kunnen hier dit boek gebruiken bij behandeling of in lotgenotengroepen.

Lees hier verder over het project en de resultaten van de serie over depressie.

Lees/kijk hier het verslag van de expositie/boekpresentatie op 12 februari 2017.

Huidig project: Online serie portretten over onzichtbaar lijden. Prachthelden gezocht!

Stichting Prachtmens wil mensen inspireren om met elkaar te verbinden en ook laten zien hoe dat te doen.

 

Mensen die onzichtbaar lijden staan bij ons centraal. Waarvan mensen met depressie centraal stonden in het eerste project Licht over Donker. Daarna kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: Mensen die een kind hebben verloren, mensen in armoede of eenzaamheid, of ex-gedetineerden.

De middelen die we hiervoor gebruiken zijn deze website, boeken, exposities en lezingen.

Door mensen die de moed hebben zichzelf helemaal te laten zien, kan er voor/met hen verbinding worden gelegd. Hun verhaal inspireert anderen, en geeft (h)erkenning. Dit zorgt voor ruimte voor contact, waardoor échte verbinding wordt versterkt. Het soort verbinden waar ieder mens behoefte aan heeft.

 

We leven in een drukke tijd waar de individualiteit en prestatiedruk sterk is toegenomen. We doen graag alles zelf en presenteren ons van onze beste kant. Perfectionisme is aan de orde van de dag en het tonen van onze kwetsbaarheden zien wij vaak als zwakheid.

Toch zijn die kwetsbaarheden er. Veel mensen leven met een aandoening of situatie die voor de buitenwereld niet zichtbaar is, maar grote invloed op hen heeft. Zij lijden in stilte omdat zij bang zijn als zwak te worden bestempeld en tonen daardoor niet hun hele persoonlijkheid. Stichting Prachtmens wil hier verandering in brengen. Kwetsbaar zijn is namelijk heel erg moedig en maakt je sterk. Het verbindt mensen met elkaar. Het maakt ons menselijk.

Door thema’s als depressie, fobieën, verslaving of PTSS bespreekbaar en vooral ook zichtbaar te maken, hopen wij mensen verbinding met elkaar te laten maken. En daardoor stigmatisering te verminderen. We doen dit door deze mensen een stem en een gezicht te geven door fotografie en verhalen.