De eerste serie van Stichting Prachtmens gaat over mensen die lijden aan een depressie. Het heeft de naam Licht over donker gekregen.

 

Openheid en erkenning

Er zit een vreemde tegenstrijdigheid in depressie. Mensen die hier aan lijden voelen zich geen Prachtmens. Verre van dat. Ze laten zich niet graag zien. Je ziet een depressie niet snel aan de buitenkant en mensen kunnen ook heel goed een ‘het-gaat-goed-met-me’ masker opzetten.

Tegelijkertijd wil je als je lijdt aan depressie wel graag gehoord en erkend worden, en niet afgedaan als chagrijnig of negatief. Bewustzijn en begrip van de omgeving zou fijn zijn, maar is soms heel lastig. Want het is nu eenmaal een complexe ziekte, moeilijk te begrijpen.

Maar openheid geven in een omgeving/maatschappij waar weinig of geen begrip is, en waar men zichzelf niet kan zijn is een hele moeilijke taak. Daarbij helpt deze serie.

Deze doelgroep heeft het zo nodig dat er meer aandacht en begrip komt. Er zijn landelijk meer dan een miljoen mensen die antidepressiva slikken, en dat aantal groeit alleen maar. Ondanks dat depressie dus heel erg veel voorkomt, is het vaak nog steeds een taboe. Of er wordt verwacht dat mensen er maar snel af zijn door medicijnen of een paar sessies therapie. Dat het een ziekte is, is voor mensen lastig te begrijpen. Ook wat een depressie precies is, is lastig te bevatten, helemaal omdat deze verschilt van persoon tot persoon.

 

Goed voor mensen met depressie: deelnemers en lotgenoten

Deze serie helpt mensen met een depressie om zichzelf te laten zien en misschien zelfs trots te zijn op zichzelf. Het helpt ze na te denken over wat voor gevolgen depressie heeft, niet alleen voor hen, maar ook voor hun omgeving. Ze zijn hier actief mee bezig en feitelijk oefenen zij om helemaal zichzelf te mogen zijn. Het is een stap op weg naar zelfhulp. Ook zullen zij door deze serie in contact komen met lotgenoten.

 

Goed voor mensen die te maken hebben met depressie of geïnteresseerd zijn

Deze serie helpt ook de omgeving van de deelnemers aan de serie. Het is een positieve manier om uit te komen voor, of bezig te zijn met de depressie.

Ook mensen die nooit depressief zijn geweest maar wel ermee te maken hebben, zoals hulpverleners, kunnen hier baat bij hebben. Zij kunnen de serie gebruiken bij behandeling of in lotgenotengroepen.

 

Resultaten fotoserie depressie

Voor deze serie is gekozen voor de volgende activiteiten en producten:

 

Partners

Deze serie krijgt medewerking van de volgende partners:

Deze partijen hebben aangegeven hier positief tegenover te staan en graag als partner in dit project mee te doen. Zij kunnen en willen hun naam en positie aanwenden om marketing en communicatie voor dit project te versterken door hun netwerk in te zetten. Ook hebben zij aangegeven het resultaat (boek) te willen gebruiken in bijvoorbeeld lotgenotengroepen die zij over het hele land hebben.

 

Planning

Dit project is gestart in februari 2016 en de serie is in februari 2017 afgerond. De opening van de expositie en boekpresentatie vonden op 12 februari 2017 plaats. De activiteiten voor deze doelgroep zullen voortgezet worden in lezingen, een reizende expositie en boekverkoop.