Je kwetsbaar opstellen door je menselijkheid te laten zien vergt moed. De mensen die deelnemer zijn aan één van de fotoseries van Prachtmens zijn helden, wij geven ze de titel Prachthelden. Ze hebben een speciale status binnen Stichting Prachtmens, omdat zonder hen Stichting Prachtmens niet zou bestaan en het doel niet zou kunnen halen.

Daarom laten we jullie graag kennis maken met een aantal van deze Prachthelden!

 

Jan

prachtheld

“Toen ik las over dit project om mensen met een depressie te fotograferen en hun verhaal bij de foto’s af te drukken heb ik niet lang hoeven nadenken. Depressie is een ziekte waarvan nog te veel mensen zeggen: ‘Kop op hoor, je schouders eronder. Kijk eens wat je allemaal hebt!’ Die groep mensen heeft geen idee wat een depressie met een mens doet, hoe iemand lijdt die erdoor getroffen is… Letterlijk wil ik depressie een gezicht geven en door mijn verhaal te vertellen meer begrip kweken (voor wat een dodelijke ziekte kan zijn).

Tijdens de ontmoetingen met Martine en bij de foto-sessies had ik het gevoel: dit is goed wat ik doe! Op twee fronten kan ik hiermee mensen helpen. Ten eerste diegenen die eveneens aan een depressie lijden en die zich door het verhaal van een ander wellicht gesteund weten. Je bent de enige niet!

Maar vooral wil ik diegenen die een depressie niet kennen, ook niet in hun omgeving, vertellen wat die ziekte met je doet. Nog altijd -ondanks medicatie en psychotherapie- lijd ik onder de depressie maar door mee te doen aan dit project hoop ik mijn steentje hieraan te kunnen bijdragen.”

Lees Jan zijn volledige verhaal hier.

 

Daphne

prachtheld“Toen ik de oproep van Martine zag waarin zij aangaf op zoek te zijn naar deelnemers met een depressie voor een fotoreeks met persoonlijk verhaal, wist ik direct dat ik daarin graag mijn steentje wilde bijdragen. Ik stuurde haar een bericht om me aan te melden en al snel volgde een uitnodiging. De persoonlijke ontmoeting met Martine was een warm welkom. Op enthousiaste wijze en vooral met oprechte interesse nam ze het interview met mij af en daarna zijn de foto’s gemaakt. Gedurende deze dag heerste een veilige sfeer waarin ik mij vrij en op m’n gemak voelde.

De belangrijkste motivatie achter mijn deelname is de visie die Martine én de Stichting Prachtmens willen uitdragen: verbondenheid tussen mensen vergroten en het verminderen van stigmatiseren. Voor mij was het een belangrijke stap om mijn eigen cirkel van stigma rondom depressie te doorbreken met als doel openlijk mijn verhaal over mijn eigen depressie te delen met anderen. Vanwege o.a. een negatief label, onbegrip en vooroordelen m.b.t. psychische problemen/aandoeningen die diep in de samenleving geworteld zitten, kan ik spreken vanuit eigen ervaring dat ik mede hierdoor in een persoonlijke crisis terecht ben gekomen. Ondanks dat het een moeilijk proces is, heb ik er voor gekozen me niet meer te verstoppen en mezelf achter het stigma te verschuilen.

Door mijn deelname aan deze serie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren naar een samenleving waar meer openheid, begrip, herkenning, positiviteit en verbondenheid heerst omtrent depressie.”

Lees Daphne’s volledige verhaal in het boek Licht over donker – Een andere kijk op depressie.

Bewaren