Steeds meer mensen kiezen bewust wat er met hun nalatenschap moet gebeuren als zij er niet meer zijn. Nalaten aan een of meerdere goede doelen kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als de toekomstig erflater en de notaris het testament hebben ondertekend.

 

Erfstelling: Stichting Prachtmens benoemen als erfgenaam

Bij een erfstelling benoemt u Stichting Prachtmens in uw testament als (mede-) erfgenaam. Bij uw overlijden laat u een vastgesteld percentage van uw hele erfenis na aan Stichting Prachtmens.

 

Legaat: een vast bedrag schenken aan Stichting Prachtmens

U kunt er ook voor kiezen om een vast bedrag na te laten aan Stichting Prachtmens. Dit legt u eveneens vast in uw testament.

 

Hoe werkt het?

Als u een deel van uw nalatenschap wilt bestemmen voor Stichting Prachtmens, wordt dit vastgelegd in een testament. U dient dan over de volgende gegevens te beschikken:

  • Statutaire naam: Stichting Prachtmens
  • Statutaire zetel: Den Haag
  • Kamer van Koophandel nummer: 67070981

Stichting Prachtmens heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen erfbelasting betaald hoeft te worden over uw erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt uw erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.