Stichting Prachtmens wordt mogelijk gemaakt door veel mensen op verschillende manieren. En daarvoor zijn wij ontzettend dankbaar.

Ambassadeurs van Prachtmens dragen ons openlijk een warm hart toe en kunnen hun rol en netwerk inzetten voor Prachtmens.

Sponsors van Prachtmens zijn mensen die om niet een dienst hebben verleend aan Prachtmens om ons te steunen.

Donaties zijn eenmalige of periodieke giften van particulieren of bedrijven zonder tegenprestatie om Stichting Prachtmens te steunen.

Nalatenschappen zijn (delen van) een erfenis die aan Stichting Prachtmens geschonken kunnen worden.

Fondsen en subsidies worden gebruikt om projecten en het doel van Stichting Prachtmens te ondersteunen.